Regulamin wypożyczalni DAKSS

czwartek, 22 styczeń 2015 23:18

Regulamin wypożyczalni DAKSS

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Regulamin wypożyczalni DAKSS

(ważny od 01.01.2018r.)

Najemca zobowiązany jest okazać aktualny dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy) stwierdzający adres zamieszkania.

Za wypożyczany sprzęt pobierana jest kaucja zwrotna wg cennika wypożyczalni DAKSS.

Sprzęt wypożyczany jest na godziny i doby wg cennika wypożyczalni DAKSS.Opłata naliczana jest za każdy dzień roboczy bez wliczania niedziel i dni świątecznych. Wyjątek stanowi osuszacz powietrza i agregat prądotwórczy za który wlicza się też opłatę za niedzielę i dni świąteczne.

Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi - chyba, że zwracany sprzęt będzie uszkodzony.

Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu telefonicznie pod numerem tel. 608 705 111 i przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podane w cenniku ceny wynajmu mogą podlegać negocjacjom w przypadku wynajmu długo-terminowego.

Dla stałych klientów istnieje możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów.

Wydawany sprzęt jest sprawny technicznie i czysty.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody i straty materialne powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu.

Obsługa wypożyczalni ma obowiązek udzielić instruktażu użytkowania urządzenia i objaśnić zasady BHP, obowiązujące przy jego obsłudze.

Pracownik DAKSS dokona sprawdzenia działania urządzenia w obecności klienta, przed jego wydaniem.

Do urządzenia wydane zostanie niezbędne oprzyrządowanie dodatkowe (jeżeli takowe występuje).

Do wypożyczanych urządzeń można wypożyczyć lub zakupić akcesoria ochronne BHP.

Pracownik DAKSS dokona oględzin zwracanego urządzenia i sprawdzi sposób działania urządzenia w obecności klienta.

Zwrócone urządzenie będzie sprawdzone przy odbiorze pod względem czystości, sprawności technicznej i ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas użytkowania.

Dopuszczalne są drobne uszkodzenia, uznawane za „normalne ślady użytkowania”, tj.; zarysowania i drobne zadrapania.

Najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed DAKSS za wszystkie szkody jakie powstaną w przedmiocie najmu. W szczególności Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą.

W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę dla DAKSS, pokrywając koszt usunięcia uszkodzenia.

DAKSS zobowiązuje się do usunięcia usterek zaistniałych w czasie eksploatacji urządzenia, które nie powstały z winy Najemcy. Czas usunięcia usterki będzie odliczony od czasu najmu.

W przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany będzie wyrównać szkodę do wysokości wartości przedmiotu najmu.

Jeśli przedmiot najmu został w trakcie najmu utracony, za datę zakończenia umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, o której mowa w pkt. 20.

O kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DAKSS, oraz Policję. Kradzież przedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawienia szkody dla DAKSS.

W przypadku awarii Najemca winien bezwzględnie przerwać pracę i odłączyć sprzęt od zasilania.

Najemca nie może dokonywać samodzielnych napraw wypożyczonych urządzeń.

W przypadku awarii wypożyczonego urządzenia, należy bezzwłocznie poinformować DAKSS o tym fakcie. Na czas najmu, zapewniamy maszynę zastępczą o podobnych parametrach. Jeżeli obecnie posiadamy maszynę tego typu na magazynie.

Za zwrot urządzenia brudnego, pobierana będzie opłata za czyszczenie.

Pracownik firmy DAKSS ma prawo odmówić wypożyczenia urządzenia osobie, co do której ma wątpliwości co do umiejętności
w zakresie obsługi, a niewłaściwa obsługa sprzętu mogłaby zagrażać jej życiu lub zdrowiu.

Sprzęt nie będzie wypożyczany osobom pod wpływem alkoholu.

Zabrania się używania sprzętu podczas, lub po spożyciu alkoholu.

Sprawy nienormowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 


       Wszystkie dane osobowe klientów są chronione i będą wykorzystane przez DAKSS w celach handlowych, do sporządzania umów najmu, zakładania

       rezerwacji, realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń oraz rozwiązywania ewentualnych reklamacji. Dane korespondencyjne mogą być wykorzystane

       również do prowadzenia ewidencji klientów. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie ochrony

       danych osobowych. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, ich zmieniania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

       Dane te nie są i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Czytany 19610 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 styczeń 2018 09:44

46634 komentarzy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

 Narzędzia i maszyny renomowanych marek: